Anna Navarro: “Gayatri” by Souvankham Thammavongsa